Dzień: 26 kwietnia 2018

Zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2018

26/04/2018

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne, pt. „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług przygotowania i realizacji usługi obejmującej szkolenia komputerowe w wymiarze łącznie 960 h zgodne z ramą Digital Competence Framework na poziomie A (podstawowy) lub B […]