Dzień: 11 maja 2018

Wybór wykonawcy

11/05/2018

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne, pt. „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, informuje, iż w ramach procedury zapytania ofertowego nr 3/RPPM/2018-v2  z dnia 27.04.2018.   wybrano wykonawcę:  Stowarzyszenie HUMANEO.