Kategoria: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dn. 5.03.2018

5/03/2018

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, z siedzibą w Łodzi, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, w ramach realizacji projektu „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16 planuje zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu bezstronnego egzaminu międzynarodowego certyfikującego TELC na poziomie A lub B lub C (lub równoważnego) z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Planowany okres wykonania zamówienia: od marca 2018 do czerwca 2019, z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy. Zapraszamy […]

Zapytanie ofertowe z dnia 5.03.2018

5/03/2018

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, z siedzibą w Łodzi, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, w ramach realizacji projektu „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, planuje zakup usługi  polegającej na przeprowadzeniu egzaminów (ECCC lub równoważnych zgodnie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) na poziomie A lub B lub C potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji. Poziom certyfikacji zależeć będzie od poziomu, na jakim […]

Zapytanie ofertowe z dn. 15.12.017

15/12/2017

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, z siedzibą w Łodzi, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, w ramach realizacji projektu  „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, planuje zakup kompletów podręczników na szkolenia komputerowe na poziomach A lub B lub C. Planowany termin realizacji zamówienia (terminy dostaw podręczników): grudzień 2017 r. – czerwiec 2019 r., z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą treścią i przedłożenie wyceny. ROZEZNANIE RYNKU_PODRĘCZNIKI_15.12.2017

Zapytanie ofertowe z dn. 8.12.2017

8/12/2017

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, z siedzibą w Łodzi, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, w ramach realizacji projektu  „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, zaprasza do uczestnictwa w procedurze zapytania ofertowego. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie kompletów (podręczników i ćwiczeń) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach od A1 do C2, realizowanych w ramach projektu Zamawiającego pt. „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, realizowanego na terenie […]

Zapytanie ofertowe z dn. 1.12.2017

1/12/2017

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, z siedzibą w Łodzi, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, w ramach realizacji projektu  „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, planuje zakup kompletów (podręczników i ćwiczeń) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach od A1 do C2. Planowany termin realizacji zamówienia (terminy dostaw podręczników): grudzień 2017 r. – czerwiec 2019 r., z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą […]