Kto może wziąć udział?

W projekcie „Szkolenia Językowe i komputerowe szansą na zwiększenie kwalifikacji” mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • osoby od 18 roku życia,
  • zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie województwa pomorskiego,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie ISCED 3)
  • z własnej inicjatywy zainteresowane udziałem w projekcie

Na dodatkowe punkty w procesie rekrutacji mogą liczyć osoby, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:

  • osoby w wieku 50+,
  • pracownicy sektora MŚP oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych,
  • osoby niepełnosprawne,
  • wiek 25-49 lat.

Szczegółowe informacje na temat REKRUTACJI uzyskasz pisząc do nas poprzez formularz kontaktowy lub w zakładce „Jak się zgłosić”.