Treść artykułu

Wyniki zapytania ofertowego nr 2/RPPM/2018 z dnia 15.03.2018

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne, pt.„SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYKinformuje, iż w ramach procedury zapytania ofertowego nr 2/RPPM/2018  z dnia 15.03.2018

wybrano wykonawcę:  Perfect English Małgorzata Stone z siedzibą w Nowym Sączu.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096394

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *