Treść artykułu

Zapytanie ofertowe z dn. 1.12.2017

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, z siedzibą w Łodzi, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, w ramach realizacji projektu  „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16planuje zakup kompletów (podręczników i ćwiczeń) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach od A1 do C2. Planowany termin realizacji zamówienia (terminy dostaw podręczników): grudzień 2017 r. – czerwiec 2019 r., z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą treścią i przedłożenie wyceny.

SZACOWANIE_PODRĘCZNIKI_1.12.2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *