Treść artykułu

Zapytanie ofertowe z dn. 12.03.2018

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, z siedzibą w Łodzi, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, w ramach realizacji projektu  „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, zaprasza do uczestnictwa w procedurze zapytania ofertowego. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów (ECCC lub równoważnych zgodnie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) na poziomie A lub B lub C potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji. Poziom certyfikacji zależeć będzie od poziomu, na jakim Uczestnicy Projektu podzieleni na grupy zajęciowe, uczestniczyć będą
w kursie komputerowym i obejmie 80 Uczestników Projektu pn. „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16 z terenu województwa pomorskiego.

Załącznik_1_Formularz_oferty_12.03.2018

Załącznik_2_Oświadczenie brak powiązań_12.03.2018

Załącznik_3_Liczba_zrealizowanych_egzaminów_12.03.2018

Załącznik_4_Oswiadczenia Oferenta_12.03.2018

Załącznik_5_Wzór CV_12.03.2018 Zapytanie ofertowe_12.03.2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *