Treść artykułu

Zapytanie ofertowe z dn. 15.12.017

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, z siedzibą w Łodzi, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, w ramach realizacji projektu  „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16planuje zakup kompletów podręczników na szkolenia komputerowe na poziomach A lub B lub C. Planowany termin realizacji zamówienia (terminy dostaw podręczników): grudzień 2017 r. – czerwiec 2019 r., z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą treścią i przedłożenie wyceny.

ROZEZNANIE RYNKU_PODRĘCZNIKI_15.12.2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *