Treść artykułu

Zapytanie ofertowe z dn. 4.04.2018 r.

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, z siedzibą w Łodzi, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, w ramach realizacji projektu  „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, zaprasza do uczestnictwa w procedurze zapytania ofertowego nr 2/RPPM/2018 z dnia 04.04.2018. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów (ECCC lub równoważnych zgodnie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) na poziomie A lub B lub C potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji. Poziom certyfikacji zależeć będzie od poziomu, na jakim Uczestnicy Projektu podzieleni na grupy zajęciowe, uczestniczyć będą w kursie komputerowym i obejmie 80 Uczestników Projektu pn. „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16 z terenu województwa pomorskiego.

Treść zaktualizowanego zapytania ofertowego dostępna jest pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1101415

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *