Treść artykułu

Zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2018

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne, pt. „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług przygotowania i realizacji usługi obejmującej szkolenia komputerowe w wymiarze łącznie 960 h zgodne z ramą Digital Competence Framework na poziomie A (podstawowy) lub B (średniozaawansowany) lub C (zaawansowany) umożliwiające zdanie egzaminu zewnętrznego certyfikującego ECCC lub równoważnego (obejmującego wszystkie 5 obszarów i 21 kompetencji) oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia.

Treść zapytania ofertowego nr 3/RPPM/2018 z dnia 26.04.2018 r. opublikowano na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1107232

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *